The Japanese Society of Psychiatry and Neurology

Japanese
Journals

Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports Editorial Board

Update: April 4, 2024

Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports Editorial Board   (Go to Wiley website)

EDITORS-IN-CHIEF

 • Nakao IWATA
 • Toshihiko KINOSHITA
 • Michio SUZUKI

VICE-EDITORS-IN-CHIEF

 • Tatsuo AKECHI
 • Shiro SUDA
 • Norio YASUI-FURUKORI

ASSOCIATE EDITOR

 • Tadafumi KATO
 • Yoji HIRANO
 • Shinji HOSODA
 • Masaru MIMURA

Field Editor

 • Masaki KATO
 • Tetsufumi KANAZAWA
 • Hiroyuki TODA
 • Reiji YOSHIMURA
 • Shunichiro IKEDA
 • Akira IWANAMI
 • Eiji KIRINO
 • Keiichiro NISHIDA
 • Hirooki YABE
 • Masafumi YOSHIMURA
 • Keisuke TAKAHATA
 • Hironori KUGA
 • Toshiyuki KOBAYASHI
 • Shinichiro TANAKA
 • Takuya MATSUMOTO
 • Takeshi ASAMI
 • Genichi SUGIHARA
 • Kiyotaka NEMOTO
 • Shu-ichi  UENO
 • Takefumi SUZUKI
 • Yoshiteru TAKEKITA
 • Kotaro OTSUKA
 • Aran TAJIKA
 • Takahiro NEMOTO
 • Chiho UENO
 • Toyosaku OTA
 • Yukiko KANO
 • Fumie HORIUCHI
 • Atsurou YAMADA
 • Yu NAKAMURA
 • Jin NARUMOTO
 • Mamoru HASHIMOTO
 • Shinsuke AOYAMA
 • Hiroaki KAWASAKI 
 • Yasuhiro KISHI
 • Shinya KINOSHITA
 • Manabu TAKAKI 
 • Takashi TAKEUCHI 
 • Katsuji NISHIMURA
 • Ryouhei ISHII
 • Hidehito NIIMURA
 • Hisateru TACHIMORI

STATISTICAL ADVISOR

 • Yoshitake TAKEBAYASHI

Managing Editor

 • Keiji KOBARA

Deputy Managing Editor

 • Takeo SAITO
 • Daiki SASABAYASHI
 • Shota MINAMI
To Top